MODULE
5 клас Урок №8 Дата:17.04.
Завдання 1
Що ж таке етюд?
Завдання 1

Теорія літератури.

Етюдом у малярствi, графiцi, скульптурiназивають елементи й деталi майбутньоговитвору. У лiтературi ж етюдом (або студiєю, образком) називають невеликий обсягом, переважно безсюжетний твiр настроєвого характеру. До написання етюдів зверталися такiвiдомi майстри художньоїлiтератури, як М.Коцюбинський, І.Франко,В.Стефаник, О.Гончар. Особливостi етюду:лаконiчна форма; опис безпосередньоговраження; образнiсть мови (художнi засобиi прийоми).

-           Основні ознаки етюду визначимо разом.

1)      Який за обсягом? / Коротка форма / Близько пів сторінки.

2)      Що описується? /Безпосередні враження від природи /

3)      Чи відчувається думка автора? / Висловлення своїх почуттів /

4)      Чи використовуються художні засоби? / Образність мови /

 

Теорія літератури. Етюдом у малярствi, графiцi, скульптурiназивають елементи й деталi майбутньоговитвору....

Опис  детальне відтворення предмета та його частин.

Пейзаж  опис природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі за допомогою різних засобів: епітетів, порівнянь, метафор тощо. Літератур-ний пейзаж, на відміну від малярського, відтворює також рухи, звуки, запахи й т. ін.

Етюд (З франц. — вправа, вивчення) — невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру, в якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений з життя, відтворює внутрішній стан людини, нерідко на тлі співзвучного пейзажу

 

Опис — детальне відтворення предмета та його частин. Пейзаж — опис природи, природних явищ, краєвидів у...
Завдання 2
Виконайте завдання. Якщо виникнуть труднощі, зверніться до термінологічного словничка поданого нижче.
Завдання 2

Давайте позмагаємося! Хто з вас напише найкращий троп?

Доповніть подані речення епітетами, метафорами, порівняннями, персоніфікаціями.

1. Дорога бігла селом, неначе… 2. Десь неподалік  струмок. 3. У  небі щебетали пташки. 4. На … квітці сидів … метелик. 5. Небо, ніби…

ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА

Тропи

Слова, вжиті у переносному, образному значенні для уточненої характеристики явища. Тропи дають можливість влучно і лаконічно розкрити сутність будь-чого: “зіниці твої виткані із подиву“ (Г.Чубай) – про очі дівчини. Виділяють тропи прості – епітет і порівняння та складні – метафора, алегорія, іронія, гіпербола, літота, синекдоха.

Епітет

Простий троп, художнє означення, прикметник, вжитий у переносному значенні для найточнішої характеристики явища (“довгорука ніч“ –Г.Чубай). Виділяють фольклорні епітети, запозичені з народних пісень. Їх художня вартість – не в оригінальності, а у близькості до народної свідомості (“золоте сонце“, “біле личенько“).

Порівняння

Простий троп, пояснення одного явища через подібне за допомогою єднальних сполучників як, мов, наче, ніби: “і в рояля холодні клавіші, білі-білі, немов зима“ (Г.Чубай). Іноді сполучник опускається, в такому випадку порівняння наближається до метафори (“доба – вовчиця“ (О.Ольжич)). Значна кількість порівнянь має фольклорні корені (“дівчина, як калина“, “хлопець, як явір“).

Персоніфікація

Вид метафори: уподібнення неживих предметів чи явищ природи людським якостям, олюднення їх (а уособлення — оживлення їх).

Метафора

Складний троп, інакомовлення, розкриття суті одного явища через подібне (“синя одежа моря“ – М.Коцюбинський. Тут синій колір морської води зіставляється з хвилями). В розмовній мові метафори вживаються рідко, натомість в художньому стилі і в промовах є одним із головних художніх засобів.

                     Порівняння

Зіставлення одного предмета чи явища з іншим із метою більш наочної, яскравої характеристики одного з них

Струмок серед гаю, як стрічечка

                     Персоніфікація

Художній засіб, за допомогою яко­го предмет або явище зображуєть­ся як жива істота

Вітер лагідно доторкнув­ся до волосся

Давайте позмагаємося! Хто з вас напише найкращий троп? Доповніть подані...

Створені речення (тропи) обов'язково запишіть у робочі зошити.

Створені речення (тропи) обов'язково запишіть у робочі зошити.
Завдання 3
Тема художнього етюду
Завдання 3

Перегляньте картинки, прочитайте їх зміст.

Які емойції вони у вас викликали? Спробуйте усно схарактеризувати їх та озвучити.

Перегляньте картинки, прочитайте їх зміст. Які емойції вони у вас...

Отже, сьогодні ми разом складемо пейзажний етюд. В ньому мають бути: або опис весняної природи, або заклик берегти природу загалом. 

 

Отже, сьогодні ми разом складемо пейзажний етюд. В ньому мають...
Завдання 3
Працюємо над етюдом
Завдання 3

 

·         Сьогодні ми разом складемо пейзажний етюд.  Що таке пейзаж ми сьогодні вже дізналися із завдання №1 

          Перед тим, як почати писати етюд, обдумайте його усно опираючись на наступні запитання.

 

·         -              Роздивіться навкруги. Які зміни у природі відбулися з приходом весни?

·         -              Які стоять дерева?

·         -              Про що мріють дерева?

·         -              Яку думку думає старий каштан, що стоїть біля школи?

·         -              Про що шепоче трава?

·         -              Що хоче розповісти краплинка роси?

·         -              Чим пахне вітер?

·         -              Як розмальоване небо?

·         -              Чому похилився і плаче отой кущик? Що трапилось?

·         -              Чого бояться квіточки на отій клумбі?

·         -              Чи потрібна допомога рослинам?

·         -              Яка?

·         -              Коли радіє людина, а коли плаче?

·         -              Коли радіють дерева, кущі, квіти?

·         -              А коли плачуть?

·         -              Висновок: природа теж відчуває, розуміє, любить і ми повинні…

·         -              Що ми повинні?

             Детально обдумавши свій етюд покроково запишіть його в чорновички.  Якщо щось незрозуміло, ще раз перегляньте цей урок.

 

  ·         Сьогодні ми разом складемо пейзажний етюд.  Що таке пейзаж...

Пам'ятайте, що обсяг даної письмової роботи має бути від 0,5 до 1 сторінки з зошита. 

Пам'ятайте, що обсяг даної письмової роботи має бути від 0,5...
Завдання 4
Після того, як ви написали свої етюди, можете перйти за посиланням і ознайомитися з роботами інших дітей.
Завдання 4

https://binadelezha.wixsite.com/binadelezha/vesnyanij-etyud

https://binadelezha.wixsite.com/binadelezha/vesnyanij-etyud
Домашнє завдання
Домашнє завдання

Відредагувати свої етюди та переписати їх до робочих зошитів.

Відредагувати свої етюди та переписати їх до робочих зошитів.

Прослухати аудіокнигу або прочитати твір у повному обсязі  Г. Тютюнник "Дивак"

Прослухати аудіокнигу або прочитати твір у повному обсязі  Г. Тютюнник...
Григір Тютюник "Дивак"
Григір Тютюник "Дивак"
Duration (m)
-+

Написання етюду  

Написання етюду  
Next: 7 клас Урок №8 Дата: 17. 04.