MODULE
Participació / Planificació
ENQUESTES
Eina molt apropiada per recollir l'opinió de tots aquells que ens interessi de forma fàcil i ràpida des d'una areça web (url). També és molt indicat per crear formularis d'inscripció a esdeveniments, etc...
ENQUESTES


Enquestes (Formularis Google): https://www.google.com/intl/es/forms/about

 

Enquestes (Formularis Google): https://www.google.com/intl/es/forms/about  
ORGANITZACIÓ D'EVENTS
Eina que facilita l'organització d'esdeveniment en els que és necessari posar d'acord a diferents persones. Per exemple escollir lloc i hora per un sopar en un grup de persones
ORGANITZACIÓ D'EVENTS

 

          Planificació events (Doodle): http://doodle.com/ca/

            Planificació events (Doodle): http://doodle.com/ca/
CREACIÓ ESPAI WEB COMPARTIT
Recurs fàcil de configurar per crear espais web on poder compartir informació de forma estructurada i accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Es pot especificar els usuaris que poden accedir-hi (públic, privat, compartit)
CREACIÓ ESPAI WEB COMPARTIT
Creació espais web (Sites): http://xtec.cat/~jcaldero/bloc/tutorial_google_sites.pdf https://www.google.es/intx/es/work/apps/business/products/sites  
GESTIÓ DE PROJECTES
Un recurs indicat per planificar i fer seguiment de projectes en els que hi ha implicats diferents recursos, persones i terminis a tenir en compte.
GESTIÓ DE PROJECTES

          Planificació projectes (Gantter): http://www.gantter.com/

          Planificació projectes (Gantter): http://www.gantter.com/