MODULE
Захист навчальних проектів (30.04.20)

Написати реферат або доповідь за темою на ваш вибір: 

Теми рефератів і повідомлень

1. Біофізичні механізми дії йонізуючого випромінювання на клітину.

2. Екологічні наслідки безвідповідального використання атомної енергії.

3. Вплив людського фактора в аваріях на атомних станціях.

4. Застосування радіонуклідів у медицині.

5. Рентгенівська комп’ютерна томографія та її види.

6. Віддалені наслідки радіаційного опромінення.

7. Вплив лазерного випромінювання на організми та його застосування в медицині.

8. Жінки – лауреатки Нобелівської премії з фізики.

9. Повчальні історії з життя фізиків.

10. Основні напрями науково-технічного прогресу.

11. Атомна енергетика України.

12. Цікаві факти з життя першої жінки, удостоєної Нобелівської премії.

Написати реферат або доповідь за темою на ваш вибір:  Теми...
Next: Захист навчальних проектів. Повторення. (05.05.20; 07.05.20; 08.05.20; 12.05.20)