MODULE
5 клас Урок №11 Дата: 28.04.
Завдання 1
Інструкція щодо виконання контрольної роботи
Завдання 1

     Контрольна робота виконується на чистих подвійних листочках в лінію.

На першій сторінці потрібно підписати роботу за заразком:

 

                                                            Дистанційне навчання.

                                                             Контрольна робота 

                                                             з української літератури

                                                             учня (учениці)   5 - А класу

                                                             Барської ЗОШ №4

                                                             I-III ступенів

                                                             Прізвище Ім'я      

Далі рорзгортаєте сторінку і без дати пишете на першій стрічці

Контрольна робота за темою: " Творчість Тараса Шевченка, Степана Васильченка, Павла Тичини  та  Євгена Гуцало"

Варіант один на всіх, тому він не вказується!

Далі переходите до виконання роботи.

Будьте уважні, не поспішайте! Робота має зберігатися в оригіналі у вас , в належному охайному вигляді, протягом усього карантину.

 

Якщо в когось з учнів є технічні можливості надіслати мені на перевірку чіткі фото своїх робіт на електронну адресу:  Yurchyshyna@ukr.net, буду рада перевірити, а оцінки надішлю вам зворотніми листами.

 

     Контрольна робота виконується на чистих подвійних листочках в...
Завдання 2
Завдання до контрольної роботи
Завдання 2

Дистанційне навчання

Контрольна робота за темою:"Тарас Шевченко «За сонцем хмаронька пливе». «Садок вишневий коло хати...». Степан Васильченко  «В бур’янах». Павло Тичина  «Не бував ти у наших краях!», « Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла…». Євген Гуцало  «Лось»

І рівень (6 балів)

1. Твір Степана Васильченка  «В бур'янах» належить до жанру

А повісті              Б літературної казки

В оповідання       Г легенди

 2.«Нам усім — один талан: і дідові, і батькові, і дитині — довічне панське ярмо»,- говорить у творі Степана Васильченка  «В бур’янах»

А батько       Б мати

В сусід          Г сусідка

3.«Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю1,темної ночі, перед світом у селі Моринцях на Звенигородщині, у хаті Григорія Шевченка,кріпака пана Енгельгардта» сталася подія, що згадується утворі Степана Васильченка  «В бур’янах»

А викуп Тараса                                 Б народився Тарас       

В відбулося повстання кріпаків      Г померла мати Тараса

4.Твір, у якому відображено думки, на¬строї та почуття людини, душевний стан автора, його ставлення до оточення, нази¬вається

А байкою                     Б оповіданням

В ліричним твором     Г повістю

5. Ліричним є твір

А «В бур'янах»  С.Васильченка

Б «Садок вишневий коло хати...»  Т.Шевченка 

В «Лось» Є.Гуцала

Г Таємниця козацької шаблі» З.Мензатюк

6. Уславлення гармонії людини з природою, патріотизму,

працьовитості людей ─  основна думка  вірша  

  А «За сонцем хмаронька пливе…»    Б  «Садок вишневий коло хати…»

  В  «Не бував ти у наших краях!»        Г «Блакить мою душу обвіяла…»

7. Душа, струмок, метелик,гай ─ образи твору

А «За сонцем хмаронька пливе…»   Б  «Садок вишневий коло хати…»

  В  «Не бував ти у наших краях!»     Г «Блакить мою душу обвіяла…»

8.  Опис   селянської  родини є  у творі

А «За сонцем хмаронька пливе…»      Б  «Садок вишневий коло хати…»

  В  «Не бував ти у наших краях!»        Г «Блакить мою душу обвіяла…»

9. Персоніфікацію вжито в рядку

А «Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть...»

Б «І сонце спатоньки зове у синє море...»

В «Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх...»

Г «І ждеш його, того світу, мов матері діти.»

10.Уособленням зла в оповіданні Є.Гуцала «Лось» є образ

А дядька Шпичака      Б меншого брата 

В старшого брата        Г лося

11. Лось до заповідника  потрапив (за твором Є.Гуцала «Лось»).

А із Канади                 Б із тайги

В  із зоопарку             Г із України

12.Словами очі все густіше набрякали кров’янистим смутком, аж горіли червоним розпачем охарактеризовано у творі Є.Гуцала «Лось»

А дядька Шпичака          Б лося 

В старшого брата            Г молодшого брата

2 рівень (4 бали)

13. Установіть відповідність між уривком  твору та його назвою

1 «Душа причастилася кротості трав — Добридень я світу сказав!»

2 «А туман, неначе ворог,

Закриває море..»

3 «Я йду, іду —

Зворушений.

Когось все жду —

Співаючи».

4 «Поклала мати коло хати 
Маленьких діточок своїх; 
Сама заснула коло їх..». 

А «За сонцем хмаронька пливе…»

Б  «Садок вишневий коло хати…»

В  «Не бував ти у наших краях!»

Г «Блакить мою душу обвіяла…»

Д « Гаї шумлять...»

 

 

14. Установіть відповідність між визначеннями та художніми прийомами

1 художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображува­ному виняткової виразності 

2 художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось подібним до нього

3 художнє означення, у перекладі з грецької мови означає прикладка, прикладається до слова, надаючи зображуваному більшої емоційності, виразності й поетич­ності

4 образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище (одним словом, олюд­нення),вона оживлює поезію

А епітет

Б персоніфікація

В метафора

Г гіпербола

Д порівняння

15.Установіть послідовність подій

А лось іде до ополонки- у льодяному полоні - . - хлопці рятують лося- пролунав постріл Шпичака-   марні сподівання Шпичака- два хлопчики приїхали по хмиз

Б пролунав постріл Шпичака-  лось іде до ополонки-  у льодяному полоні- . два хлопчики приїхали по хмиз- хлопці рятують лося- -   марні сподівання Шпичака

В лось іде до ополонки-  у льодяному полоні- . два хлопчики приїхали по хмиз- хлопці рятують лося- пролунав постріл Шпичака-   марні сподівання Шпичака

Г лось іде до ополонки-  у льодяному полоні- . два хлопчики приїхали по хмиз- хлопці рятують лося- -   марні сподівання Шпичака -пролунав постріл Шпичака

16.Установіть відповідність між художніми засобами та  назвами

1 …В ньому жив дух примерзлого болота

2 примарно-мляве (світло), жалібне (поскрипування)

3  кругленький, як підпалок

4 стежечка, маленький, легенько

А порівняння

Б метафора

В повтори

 Г епітети

Д пестливо-зменшувальні слова

ІІІ рівень

Завдання 17 (творчого характеру)

·        17.Виконайте одне із завдань(5-7речень)(2бали):

·        Доведіть, що дядько Шпичак – боягуз ( за мотивами твору  Є.Гуцала «Лось»)

·        Як би ви вчинили на місці хлопчиків, коли б опинилися біля ополонки? ( за мотивами твору  Є. Гуцала «Лось»)

 

Дистанційне навчання Контрольна робота за темою:"Тарас Шевченко «За сонцем хмаронька...
Next: 7 клас Уроки № 11-12-13 Дати: 30.04., 04.05 та 07.05.